Κρατήστε με ενήμερο για τα Internal Communication & Employee Engagement Awards 2025

Best Communication of Corporate Purpose: The CDI Alphabet: A-Z

Pfizer Center for Digital Innovation

Στο CDI της Pfizer στη Θεσσαλονίκη ο σκοπός μας, να καινοτομούμε για να αλλάξουμε τις ζωές των ασθενών, είναι στο επίκεντρο της εσωτερικής επικοινωνίας, που λειτουργεί ως καταλύτης για την ενημέρωση, την ενδυνάμωση και την αλλαγή. Η καμπάνια CDI Alphabet λειτούργησε σαν ένα «αλφάβητο» του CDI με σκοπό να αναδείξει βασικές έννοιες και πρακτικές: ΑΙ, Courage, Machine Learning, Joy, Patient Centricity κ.α. και να τονίσει το πώς όλα αυτά που συνθέτουν τη μοναδικότητα του κέντρου συνδέονται κάτω από ένα κοινό σκοπό. Η καμπάνια αξιοποίησε τόσο online κανάλια όσο και digital signage ακολουθώντας μια ολιστική προσέγγιση επικοινωνίας. Παράλληλα αποτέλεσε μια ευκαιρία να δοθεί ο λόγος σε συνάδελφους να πουν τι είναι Breakthrough γι’ αυτούς, να μοιραστούν το αντικείμενο της δουλειάς τους και να συνδεθούν περισσότερο με το σκοπό. Αυτή η προσέγγιση ενθάρρυνε τη θετική επικοινωνία μεταξύ των ομάδων, ενισχύοντας την πεποίθηση ότι η ισχυρή εσωτερική επικοινωνία ενδυναμώνει το ανθρώπινο δυναμικό.

CEO Business Talk – Συναντιόμαστε ψηφιακά με τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο Ομίλου ΟΤΕ

Cosmote e-Value

Αν κάποιος μπορεί να μεταδώσει καλύτερα από οποιονδήποτε τη στρατηγική μιας εταιρείας στους εργαζόμενους, αυτός είναι σίγουρα ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας. Πόσο εφικτό είναι όμως κάτι τέτοιο, ειδικά σε μία εταιρεία 11.500 εργαζομένων με διασπορά σε όλη την Ελλάδα; Σε αυτή την περίπτωση, η δύναμη της τεχνολογίας, του video και του “livestreaming” δίνει τη λύση. Στον Όμιλο ΟΤΕ, δημιουργήσαμε τα “CEO Business Talk”, τις ψηφιακές ενημερωτικές συναντήσεις των εργαζομένων με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Ομίλου ΟΤΕ, μέσω των οποίων ενημερώνονται για την πορεία της εταιρείας, την αγορά και τα επόμενα βήματα και υποβάλλουν live τις ερωτήσεις τους για να απαντηθούν ζωντανά, από τον CEO και τη Διοικητική Ομάδα. Με ταυτόχρονη θέαση από περισσότερους από 6.000 εργαζόμενους, τα “CEO Business Talk”, έχουν επιτύχει να ενισχύσουν τη διάχυση και την κατανόηση της εταιρικής στρατηγικής από τους εργαζόμενους.

Westnet: Our New Purpose & Values through “Be WE” project

Westnet Distribution

Η Westnet επενδύει σημαντικά στην ενδυνάμωση μιας ανθρωποκεντρικής κουλτούρας. Το έργο “Be We” υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του στρατηγικού μετασχηματισμού της Westnet από μία εταιρεία παραδοσιακού distribution σε έναν Value-Added Partner που παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις τεχνολογίας συμβάλλοντας σημαντικά στην επιχειρηματική ανάπτυξη των συνεργατών της. Πρόκειται για ένα έργο επικοινωνίας του νέου σκοπού και αξιών της εταιρείας, αντιπροσωπευτικών για τη νέα Westnet και τη δημιουργία μιας ενιαίας κουλτούρας. Ο σκοπός και οι αξίες της εταιρείας αναδύθηκαν μέσα από τους ίδιους τους ανθρώπους της Westnet, ενισχύοντας τους συνεκτικούς δεσμούς με τον οργανισμό.