Κρατήστε με ενήμερο για τα Internal Communication & Employee Engagement Awards 2025

Internal Communication & Employee Engagement 2024

Westnet: Our New Purpose & Values through “Be WE” project

Westnet DistributionΗ Westnet επενδύει σημαντικά στην ενδυνάμωση μιας ανθρωποκεντρικής κουλτούρας. Το έργο “Be We” υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του στρατηγικού μετασχηματισμού της Westnet από μία εταιρεία παραδοσιακού distribution σε έναν Value-Added Partner που παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις τεχνολογίας συμβάλλοντας σημαντικά στην επιχειρηματική ανάπτυξη των συνεργατών της. Πρόκειται για ένα έργο επικοινωνίας του νέου σκοπού και αξιών της εταιρείας, αντιπροσωπευτικών για τη νέα Westnet και τη δημιουργία μιας ενιαίας κουλτούρας. Ο σκοπός και οι αξίες της εταιρείας αναδύθηκαν μέσα από τους ίδιους τους ανθρώπους της Westnet, ενισχύοντας τους συνεκτικούς δεσμούς με τον οργανισμό.