Κρατήστε με ενήμερο για τα Internal Communication & Employee Engagement Awards 2025

Κατηγορίες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Ενότητα 1. Best Campaigns & Communications

Αναδεικνύονται και βραβεύονται οι καλύτερες πρακτικές δημιουργίας καινοτόμων εκστρατειών και επικοινωνιακών προγραμμάτων που έχουν επιτελέσει καθοριστική σημασία για την επίτευξη του στόχου της εσωτερικής δικτύωσης και συμμετοχής των εργαζομένων, προβάλλοντας παράλληλα τις αξίες των εταιρειών και οργανισμών.

1.1 Best Internal Communications Campaign
1.2 Best Communication of Change or Business Transformation
1.3 Best Internal Communications in a Crisis
1.4 Best Benefits/EVP Communication
1.5 Best Employer Branding Campaign
1.6 Best Equality, Diversity & Inclusion (EDI) Campaign
1.7 Best Environmental, Social & Governance (ESG) Campaign
1.8 Best Leadership Communication Program
1.9 Best Communication for Wellbeing Program
1.10 Best Employee Volunteer Communication Program
1.11 Best Communication of Corporate Purpose
1.12 Best Communication of Corporate Culture/Identity
1.13 Best Feedback Facilitation Campaign
1.14 Other*

Ενότητα 2. Best Content

Βραβεύονται οι κορυφαίες πρακτικές και πρωτοβουλίες επικοινωνίας από ομάδες που δημιούργησαν καινοτόμο, εξαιρετικό περιεχόμενο προκειμένου να ενθαρρύνουν και να ενισχύσουν τη συμμετοχή των εργαζομένων, δημιουργώντας θετικό συνεργατικό εργασιακό περιβάλλον και διασφαλίζοντας την επιτυχία των οργανισμών.

2.1 Best use of Data
2.2 Best use of Content Development
2.3 Best use of Storytelling
2.4 Best Engagement of Brand Ambassadors
2.5 Other*

Ενότητα 3. Best Media, Channels & Tools

Αξιολογείται και αναδεικνύεται η αριστεία στη χρήση μέσων, καναλιών και εργαλείων επικοινωνίας, αναγνωρίζοντας πρωτοβουλίες που ξεχωρίζουν ως προς την αξιοποίηση σύγχρονων καναλιών και αναβαθμισμένων μέσων ανταλλαγής απόψεων και πληροφορίων.

3.1 Best use of Social Media
3.2 Best use of Audio
3.3 Best use of Video
3.4 Best Event / Celebration
3.5 Best Internal Publication: (Print or Digital)
3.6 Best Mobile App
3.7 Best Intranet
3.8 Best New or Relaunched Channel
3.9 Other*

Eνότητα 4. Best Internal Communications & Employee Engagement by Sector

Βραβεύονται επιχειρήσεις και οργανισμοί βάσει του κλάδου που δραστηριοποιούνται για το σύνολο των δράσεων και πρωτοβουλιών συνέργειας που εφάρμοσαν μεταξύ εσωτερικής επικοινωνίας και συμμετοχής των εργαζομένων τους, ως φιλοσοφία ευθυγράμμισης του ανθρώπινου δυναμικού με την αποστολή και το όραμα του οργανισμού.

4.1 Banking / Insurance / Financial Services
4.2 Beauty
4.3 Contact Centers
4.4 Education
4.5 Energy & Renewables
4.6 FMCG / Food and Beverage
4.7 Gaming (ΙΤ – Software Developers)
4.8 Healthcare and Pharma
4.9 Manufacturing
4.10 Marketing / Communications
4.11 Professional Services & Consulting
4.12 Public Sector & NGOs
4.13 Real Estate & Construction
4.14 Retail
4.15 Telcos, Media & Technology
4.16 Security & Safety
4.17 Sports, Travel, Leisure and Tourism
4.18 Shipping
4.19 Transport and Logistics/Relocation
4.20 Other*

* Κατηγορία Other
Στην κατηγορία αυτή υποβάλλονται υποψηφιότητες οι οποίες δεν μπορούν να ενταχθούν σε καμία από τις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες των βραβείων. Οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται σε αυτή την κατηγορία ελέγχονται από την κριτική επιτροπή και ο/η Πρόεδρος αποφασίζει αν θα ταξινομηθούν σε υπάρχουσες (εννοιολογικά κοντινές κατηγορίες) ή θα δημιουργηθούν νέες κατηγορίες όπου και θα ενταχθούν. Η δημιουργία μια νέας τέτοιας κατηγορίας καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησής της είναι εξολοκλήρου υπό την εποπτεία της κριτικής επιτροπής. Η επιχείρηση που υποβάλλει την υποψηφιότητα στην κατηγορία Other δεν έχει το δικαίωμα επιλογής δημιουργίας νέας κατηγορίας ή ένταξης της υποψηφιότητάς της στις ήδη υπάρχουσες.

Κορυφαία Βραβεία

Internal Communication & Employee Engagement Champion of the Year
Το κορυφαίο βραβείο θα απονεμηθεί στην εταιρεία/ οργανισμό που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών, σε όλες τις ενότητες. Το Platinum βραβείο λαμβάνει 10 πόντους, το Gold βραβείο λαμβάνει 7 πόντους, το Silver βραβείο 3 πόντους και το Bronze βραβείο 1 πόντο.

Σημείωση: Η Κριτική Επιτροπή, με την σύμφωνη γνώμη του/της Προέδρου διατηρεί το δικαίωμα να μην απονείμει κάποιο ή το σύνολο των προαναφερόμενων βραβείων

Platinum Awards
Απονέμεται στην υποψηφιότητα η οποία συγκέντρωσε τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας από την Κριτική Επιτροπή, ανάμεσα στο σύνολο των νικητών στη συγκεκριμένη ενότητα

Διακρίσεις

Gold – Silver – Bronze Βραβεία
Από τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται Gold, Silver ή/και Bronze βραβεία. Είναι πιθανό να δοθούν περισσότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου υπάρχουν ισοβαθμίες μεταξύ υποψηφιοτήτων, ή λιγότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου οι υποψηφιότητες δεν συγκεντρώνουν την απαιτούμενη βαθμολογία

Gold (Χρυσό): Η μια υποψηφιότητα που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία της κατηγορίας και βρίσκεται πάνω από το γενικό μέσο όρο. Εφόσον υπάρξει ισοβαθμία, δύνανται να δοθούν ισάριθμα Gold.

Silver (Αργυρό): Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν τις αμέσως επόμενες βαθμολογίες ανά κατηγορία)

Bronze (Χάλκινο): Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν βαθμολογία πάνω από το όριο βράβευσης όπως αυτός ορίζεται από το μέσο όρο του συνόλου των βαθμολογιών).

Για να δοθεί η τριπλή κατηγοριοποίηση Gold, Silver, Bronze θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις (4) υποψηφιότητες στην ίδια κατηγορία. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί, τότε η συγκεκριμένη κατηγορία ενοποιείται /συγχωνεύεται με άλλη μέσα στην ίδια ενότητα.
Όπου οι υποψηφιότητες δεν συγκεντρώνουν την απαιτούμενη βαθμολογία (βάσει του μέσου όρου, ο οποίος καθορίζεται από το σύνολο των βαθμολογιών σε όλες τις κατηγορίες, αφού πρώτα ολοκληρωθεί η ψηφοφορία), η Κριτική Επιτροπή δύναται, κατ’ απόλυτο κρίση της, να αποφασίσει να απονείμει λιγότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης.