Κρατήστε με ενήμερο για τα Internal Communication & Employee Engagement Awards 2025

Internal Communication & Employee Engagement 2024

Best Communication of Corporate Purpose: The CDI Alphabet: A-Z

Pfizer Center for Digital InnovationΣτο CDI της Pfizer στη Θεσσαλονίκη ο σκοπός μας, να καινοτομούμε για να αλλάξουμε τις ζωές των ασθενών, είναι στο επίκεντρο της εσωτερικής επικοινωνίας, που λειτουργεί ως καταλύτης για την ενημέρωση, την ενδυνάμωση και την αλλαγή. Η καμπάνια CDI Alphabet λειτούργησε σαν ένα «αλφάβητο» του CDI με σκοπό να αναδείξει βασικές έννοιες και πρακτικές: ΑΙ, Courage, Machine Learning, Joy, Patient Centricity κ.α. και να τονίσει το πώς όλα αυτά που συνθέτουν τη μοναδικότητα του κέντρου συνδέονται κάτω από ένα κοινό σκοπό. Η καμπάνια αξιοποίησε τόσο online κανάλια όσο και digital signage ακολουθώντας μια ολιστική προσέγγιση επικοινωνίας. Παράλληλα αποτέλεσε μια ευκαιρία να δοθεί ο λόγος σε συνάδελφους να πουν τι είναι Breakthrough γι’ αυτούς, να μοιραστούν το αντικείμενο της δουλειάς τους και να συνδεθούν περισσότερο με το σκοπό. Αυτή η προσέγγιση ενθάρρυνε τη θετική επικοινωνία μεταξύ των ομάδων, ενισχύοντας την πεποίθηση ότι η ισχυρή εσωτερική επικοινωνία ενδυναμώνει το ανθρώπινο δυναμικό.