Κρατήστε με ενήμερο για τα Internal Communication & Employee Engagement Awards 2025

Eurobank: Σκεφτόμαστε Πρωτοποριακά. Δουλεύουμε Διαφορετικά.

Eurobank

Σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει, η Eurobank μετασχηματίζεται, πρωτοπορεί και συστήνει ένα νέο μοντέλο στην ελληνική αγορά που επενδύει στο τρίπτυχο Άνθρωπος- Τεχνολογία-Βιωσιμότητα.
Για να ανταποκριθεί με τρόπο άμεσο και αποτελεσματικό στις νέες προκλήσεις, η Eurobank στο πλαίσιο του μετασχηματισμού της σχεδίασε νέους τρόπους εργασίας για τους ανθρώπους της. Η στρατηγική αυτή επικοινωνήθηκε με μια εσωτερική καμπάνια επικοινωνίας με δυναμική εξωτερικής επικοινωνίας, χιούμορ και έναν ανατρεπτικό concept, σε 7.000 ανθρώπους, φέρνοντας πρωτοφανή ανταπόκριση και οδηγώντας αποτελεσματικά στην καθολική υιοθέτηση των 12 νέων εργασιακών πρακτικών, επιβεβαιώνοντας την πίστη ότι όλοι οι άνθρωποι της Eurobank είναι πρωτοπόροι, σε κάθε μπροστά.

Workplace of Tomorrow. New Space · New Ways · One Team

NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Στη Nestlé, οι άνθρωποί μας βρίσκονται στο κέντρο της επιτυχίας μας. Είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από την καινοτομία, την παραγωγικότητα, την αποτελεσματική διαχείριση των προκλήσεων που διέπουν το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον και, τελικά, την επιτυχία μας. Γι’ αυτό και στόχος μας είναι η δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που θα τους προσφέρει τις ευκαιρίες να γίνουν το καλύτερο που μπορούν, θέλουν και ονειρεύονται.

Προς αυτή την κατεύθυνση, μεταβήκαμε σε ένα νέο μοντέλο εργασίας που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες τάσεις και ανάγκες, προωθώντας την ευελιξία στην εργασία και προάγοντας ένα ολοκληρωμένο εργασιακό περιβάλλον που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και την πλήρη ανακαίνιση των κεντρικών μας εγκαταστάσεων στο Μαρούσι, όπου σήμερα εργάζονται περισσότεροι από 500 άνθρωποι και στεγάζονται όλες οι κεντρικές υπηρεσίες αλλά και όλες οι προϊοντικές κατηγορίες μας.
Το σημαντικό αυτό έργο αποτελεί μια επένδυση για το μέλλον και αποτυπώνει τη δέσμευσή μας στη διαρκή εξέλιξη των ανθρώπων μας.

PwC Greece | ‘Elevating our Culture’ 2023

PwC Greece

Σκοπός της κίνησης ‘Elevating our Culture’ ήταν η αναβάθμιση και συνδημιουργία της κουλτούρας στην PwC Greece με την ενεργή συμμετοχή των ανθρώπων της. Με γνώμονες την καθολικότητα και συστηματικότητα, αξιοποιήσαμε όλα τα κανάλια και οχήματα επικοινωνίας με ευρηματικότητα (Metaverse, workspaces, group chats, video content κ.α.), ώστε το εσωτερικό κοινό να έχει πρόσβαση και να εμπνευστεί να ενταχθεί στο σώμα των εθελοντών για την κουλτούρα. Παρά την πρόκληση της συνύπαρξης 4 διαφορετικών γενεών και του reverse mentoring, πλέον εργαζόμενοι όλων των γενεών, βαθμίδων, ειδικοτήτων και δεξιοτήτων συνεργάζονται αυθόρμητα, τολμούν και δοκιμάζουν και πετυχαίνουν τη διεύρυνση της οπτικής της εταιρείας σε θέματα κουλτούρας. Το μοντέλο της ολοένα και αυξανόμενης κίνησης εθελοντών (πάνω από το 15% του δυναμικού) είναι μοναδικό και πρωτοποριακό και συνεισφέρει καταλυτικά στη συν-δημιουργία τόσο της κουλτούρας, αλλά και του “Workspace of the Future”, εισάγοντας μια νέα, αυθεντική, διαδραστική εμπειρία εργασίας, με επίκεντρο τη βιωσιμότητα και τον άνθρωπο.