Κρατήστε με ενήμερο για τα Internal Communication & Employee Engagement Awards 2025

Internal Communication & Employee Engagement 2024

PwC Greece | ‘Elevating our Culture’ 2023

PwC GreeceΣκοπός της κίνησης ‘Elevating our Culture’ ήταν η αναβάθμιση και συνδημιουργία της κουλτούρας στην PwC Greece με την ενεργή συμμετοχή των ανθρώπων της. Με γνώμονες την καθολικότητα και συστηματικότητα, αξιοποιήσαμε όλα τα κανάλια και οχήματα επικοινωνίας με ευρηματικότητα (Metaverse, workspaces, group chats, video content κ.α.), ώστε το εσωτερικό κοινό να έχει πρόσβαση και να εμπνευστεί να ενταχθεί στο σώμα των εθελοντών για την κουλτούρα. Παρά την πρόκληση της συνύπαρξης 4 διαφορετικών γενεών και του reverse mentoring, πλέον εργαζόμενοι όλων των γενεών, βαθμίδων, ειδικοτήτων και δεξιοτήτων συνεργάζονται αυθόρμητα, τολμούν και δοκιμάζουν και πετυχαίνουν τη διεύρυνση της οπτικής της εταιρείας σε θέματα κουλτούρας. Το μοντέλο της ολοένα και αυξανόμενης κίνησης εθελοντών (πάνω από το 15% του δυναμικού) είναι μοναδικό και πρωτοποριακό και συνεισφέρει καταλυτικά στη συν-δημιουργία τόσο της κουλτούρας, αλλά και του “Workspace of the Future”, εισάγοντας μια νέα, αυθεντική, διαδραστική εμπειρία εργασίας, με επίκεντρο τη βιωσιμότητα και τον άνθρωπο.