Κρατήστε με ενήμερο για τα Internal Communication & Employee Engagement Awards 2025

Internal Communication & Employee Engagement 2024

yello employee portal, ο νέος τρόπος για να ξεκινούν τη μέρα τους οι εργαζόμενοι του Ομίλου Πειραιώς

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Το yellow είναι το νέο employee portal για τους εργαζόμενους της Τράπεζας Πειραιώς. Από το όνομα του ακόμη “hello-yellow” έδειξε ότι αναπτύχθηκε για να φωτίσει την εσωτερική ενημέρωση και να αναδείξει κάθε πτυχή της ζωής στην Τράπεζα, τις επιχειρηματικές επιτυχίες, τις καθημερινές προκλήσεις, τις προσωπικές ιστορίες, την συμμετοχή, την αλληλεπίδραση και την ανταλλαγή καλών πρακτικών και γνώσεων. Χωρίς να φοβηθούμε την πολυπλοκότητα των συστημάτων και των εφαρμογών που προϋπήρχαν, τη δύναμη της συνήθειας με μια πλατφόρμα intranet περίπου 20 ετών και τις απαιτήσεις που θα δημιουργούσε η συντήρηση των νέων σε ένα site με broadcasting λογική, το νέο intranet της Τράπεζας με περιεχόμενο και λειτουργία 24/7 από οποιαδήποτε έξυπνη συσκευή συνεχίζει να εξελίσσεται, τεχνολογικά και αισθητικά. Επόμενος στόχος έχοντας ήδη δημιουργήσει μια θετική εμπειρία ενημέρωσης και συνεργασίας να γίνει ένα εργαλείο δουλειάς με προσωποποιημένη εμπειρία για τους χρήστες- εργαζόμενους.