Κρατήστε με ενήμερο για τα Internal Communication & Employee Engagement Awards 2025

Internal Communication & Employee Engagement 2024

Workplace of Tomorrow. New Space · New Ways · One Team

NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Στη Nestlé, οι άνθρωποί μας βρίσκονται στο κέντρο της επιτυχίας μας. Είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από την καινοτομία, την παραγωγικότητα, την αποτελεσματική διαχείριση των προκλήσεων που διέπουν το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον και, τελικά, την επιτυχία μας. Γι’ αυτό και στόχος μας είναι η δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που θα τους προσφέρει τις ευκαιρίες να γίνουν το καλύτερο που μπορούν, θέλουν και ονειρεύονται. Προς αυτή την κατεύθυνση, μεταβήκαμε σε ένα νέο μοντέλο εργασίας που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες τάσεις και ανάγκες, προωθώντας την ευελιξία στην εργασία και προάγοντας ένα ολοκληρωμένο εργασιακό περιβάλλον που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και την πλήρη ανακαίνιση των κεντρικών μας εγκαταστάσεων στο Μαρούσι, όπου σήμερα εργάζονται περισσότεροι από 500 άνθρωποι και στεγάζονται όλες οι κεντρικές υπηρεσίες αλλά και όλες οι προϊοντικές κατηγορίες μας. Το σημαντικό αυτό έργο αποτελεί μια επένδυση για το μέλλον και αποτυπώνει τη δέσμευσή μας στη διαρκή εξέλιξη των ανθρώπων μας.