Κρατήστε με ενήμερο για τα Internal Communication & Employee Engagement Awards 2025

Internal Communication & Employee Engagement 2024

Tune Up: Igniting engagement

Pfizer Center for Digital InnovationΣτo Kέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας (CDI) της Pfizer στη Θεσσαλονίκη υλοποιούμε το «Tune Up: Ignite Engagement” ένα μοναδικό πρόγραμμα Engagement & Internal Communications, για την ενδυνάμωση της αίσθησης του ανήκειν και της υψηλής συμμετοχικότητας σε μία παγκόσμια κοινότητα. Επικεντρωνόμαστε σε 4 πυλώνες: ενίσχυση της αίσθησης κοινότητας, αμφίδρομη επικοινωνία, ενδυνάμωση ομαδικότητας και ενθάρρυνση εσωτερικής δικτύωσης. Με όχημα τη δημιουργικότητα στις εσωτερικές επικοινωνίες, σχεδιάζουμε δράσεις που ενθαρρύνουν τη δέσμευση και αφοσίωση στο εργασιακό περιβάλλον. Στοχεύουμε σε μια ενδυναμωμένη κοινότητα που δραστηριοποιείται σε ένα συμπεριληπτικό και ενθαρρυντικό περιβάλλον, όπου ο καθένας νιώθει ότι ανήκει και συμβάλει στον κοινό στόχο, και κάθε επιτυχία γίνεται αφορμή για εορτασμό και αναγνώριση. Εταιρικά και Team building events, δράσεις στο γραφείο και καθημερινή συνεργασία με συναδέλφους από όλο τον κόσμο σε ένα πρότυπο χώρο εργασίας δημιουργούν μια ευνοϊκή ατμόσφαιρα για την άνθηση ταλέντων και δεξιοτήτων.