Κρατήστε με ενήμερο για τα Internal Communication & Employee Engagement Awards 2025

BE VICtorioUS

VICTUS NETWORKS

VICTUS Networks, a joint venture of Vodafone Greece and Nova established in 2014, specializes in managing Radio Access and Transport Networks for its parent companies. As a non-market-facing entity exclusively serving its shareholders, VICTUS embarked on an ambitious employer branding campaign, with the slogan “BE VICtoriUS, to position itself as a prominent employer in the Greek Tech market. They refined their company identity, collaborating with the digital agency, Generation Y, to establish a robust online presence and engage potential candidates via social media. Strategic partnerships with student unions and educational institutions broadened their talent pool. VICTUS employees played a crucial role as ambassadors, boosting employee satisfaction and fostering organizational pride. This comprehensive approach led to significant increases in website traffic, social media followership, and improvements in recruitment and employee satisfaction metrics.

Nestlé Ελλάς “Workplace of Tomorrow” campaign

NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Με την καμπάνια “Workplace of Tomorrow” στη Nestlé Ελλάς γιορτάζουμε τα νέα μας γραφεία, δείχνοντας τι σημαίνει να γίνεται πραγματικότητα σήμερα, το εργασιακό περιβάλλον του αύριο. Με πρωταγωνιστές τους ανθρώπους μας βλέπουμε πώς κανείς μπορεί να συνεργάζεται, αλλά και να εξελίσσεται διαρκώς σε ένα χώρο που μας επιτρέπει να γινόμαστε το καλύτερο που θέλουμε, μπορούμε και ονειρευόμαστε.