Κρατήστε με ενήμερο για τα Internal Communication & Employee Engagement Awards 2025

Internal Communication & Employee Engagement 2024

PwC Greece | Gender Equity & LGBTIQA+ Inclusion campaign 2023

Pricewaterhousecoupers business solutionsH PwC Greece, στο πλαίσιο της στρατηγικής προσπάθειας για την ενίσχυση του Inclusion & Diversity στον εργασιακό χώρο, πρωτοστατεί στον διάλογο για τη συμπερίληψη, εστιάζοντας την χρονιά που πέρασε στους πυλώνες Gender Equity και LGBTIQA+ Inclusion. Κύριοι στόχοι της experiential εσωτερικής καμπάνιας ήταν η ουσιαστική ενδυνάμωση των γυναικών και θηλυκοτήτων, που αποτελούν το 50% του δυναμικού της εταιρείας και η ενημέρωση και εκπαίδευση του εσωτερικού (και όχι μόνο) κοινού γύρω από θέματα ποικιλομορφίας στο χώρο εργασίας. Μέσω των διαδοχικών, ειδικά σχεδιασμένων bonding meet-ups με τίτλο ‘Women Bonding Through Art & Cinema’ για τις γυναίκες και θηλυκότητες της εταιρείας και του αποκλειστικού για το εσωτερικό κοινό live masterclass της σειράς “Open Talks – The special Pride Month” σε συνεργασία με τη Lifo, η PwC Greece κατάφερε να φέρει πιο κοντά τους ανθρώπους της, να τους εμπνεύσει και να μείνει πιστή στη δέσμευσή της για την καλλιέργεια μιας κουλτούρας χωρίς αποκλεισμούς.