Κρατήστε με ενήμερο για τα Internal Communication & Employee Engagement Awards 2025

Internal Communication & Employee Engagement 2024

Πρόγραμμα εταιρικού Εθελοντισμού «Be The Hero»

Enel Green Power HellasΗ Enel Green Power Hellas προωθεί υπερήφανα τη θετική αλλαγή στην κοινωνία, μέσω του προγράμματος εταιρικού εθελοντισμού «Be the Hero». Με αφετηρία τη δέσμευση της εταιρείας για Δημιουργία Αξίας, το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους εργαζομένους να γίνουν αφανείς ήρωες και να αναλάβουν δράση για διάφορα περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα. Από την εκπαίδευση των νέων και το περιβάλλον, μέχρι την απλή χαρά ενός παιδιού, οι δράσεις του προγράμματος ευθυγραμμίζονται με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Το “Be the Hero” αποτελεί παράδειγμα της δέσμευσης της Enel Green Power Hellas για κοινωνική ευημερία και εταιρική υπευθυνότητα.