Κρατήστε με ενήμερο για τα Internal Communication & Employee Engagement Awards 2025

Internal Communication & Employee Engagement 2024

Οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι μας στην Πηγή της ενημέρωσης και της συμπερίληψης

ΕΥΔΑΠΤα τελευταία 4 έτη κάθε μορφή εσωτερικής επικοινωνίας της εταιρείας ευθυγραμμίστηκε με την αλλαγή στρατηγικής της εταιρείας. Με βασικό πυλώνα τη βιώσιμη ανάπτυξη η στρατηγική της Εταιρείας έχει ως βασικούς άξονες την ασφάλεια, την αποδοτικότητα και την ανάπτυξη. Αντίστοιχα και η επικοινωνιακή στρατηγική στοχεύει σε μία ενιαία εταιρική κουλτούρα που να συνδέει όλους τους εργαζόμενους, να υπογραμμίζει τη σημασία καθενός ξεχωριστά και ως ομάδα και να ενσωματώνει τις νέες εταιρικές αξίες: ακεραιότητα, συμπερίληψη, σεβασμό, συνεργατικότητα, επιχειρησιακή αριστεία, αξιοπιστία. Στο πλαίσιο αυτό «Η Πηγή μας» από μηνιαίο αρχικά έντυπο μέσο ενημέρωσης μετατράπηκε σε μηνιαίο digital και στη συνέχεια σε εβδομαδιαίο. Έτσι εξοικονομήθηκαν 1.000.000 φύλλα χαρτιού ετησίως. Η «Πηγή μας» είναι πηγή ενημέρωσης και ποιοτικής ψυχαγωγίας με καινοτόμο περιεχόμενο που υπηρετεί τις νέες εταιρικές αξίες και την κουλτούρα μας.