Κρατήστε με ενήμερο για τα Internal Communication & Employee Engagement Awards 2025

Internal Communication & Employee Engagement 2024

Δημιουργούμε αξία για τους ανθρώπους μας – Everything starts with U»

doValue GreeceΣτη doValue πιστεύουμε ότι το σημαντικότερο κεφάλαιό μας είναι οι άνθρωποί μας. Η εργασιακή δέσμευση και ικανοποίηση αποτελεί κομμάτι της στρατηγικής μας. Όλα ξεκινούν από τον εργαζόμενο για τον εργαζόμενο. Οι έρευνες ικανοποίησης, αποτελούν οδηγό για το Πλάνο Δράσης που περιλαμβάνει 5 πυλώνες:

1. Επαγγελματική Ανάπτυξη
2. Αναγνώριση και Επιβράβευση
3. Αμοιβές και Παροχές
4. Άμεση Επικοινωνία
5. Well Being

H εμπειρία κάθε εργαζόμενου θέλουμε να είναι μοναδική. Γι’ αυτό σχεδιάζουμε με τους ανθρώπους μας στο επίκεντρο!