Κρατήστε με ενήμερο για τα Internal Communication & Employee Engagement Awards 2025

Internal Communication & Employee Engagement 2024

Ευ ζήν | Πρόγραμμα υγείας & ευεξίας για τους εργαζόμενους του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΑΣ Α.Ε.Το Ευ ζήν , είναι το πρόγραμμα υγείας και ευεξίας εργαζόμενων της Τράπεζας Πειραιώς. Με φιλοσοφία ολιστική σε 3 πυλώνες – Νους Σώμα Δεσμοί. Με επικοινωνία τόσο δημιουργική όσο και συστηματική – ξεκάθαρη ταυτότητα, μηνιαία θεματικά newsletters, αμεσότητα, call to actions. Με υλοποίηση συμμετοχική – αφοσιωμένη ομάδα στο HR, διατμηματική ομάδα από την Τράπεζα, ποιοτικές εξωτερικές και εσωτερικές συνεργασίες. Με ανάπτυξη που αξιοποιεί την τεχνολογία και τη συλλογή δεδομένων για καλύτερες επιλογές και αποφάσεις. Με δέσμευση του ανώτατου management. Το κυριότερο, με οφέλη για τον άνθρωπο, τον εργαζόμενο και την οικογένεια του, την ομάδα και τον Οργανισμό συνολικά ως ένα ισχυρό συστατικό της εταιρικής κουλτούρας της Πειραιώς στο σύγχρονο περιβάλλον.