Κρατήστε με ενήμερο για τα Internal Communication & Employee Engagement Awards 2025

Internal Communication & Employee Engagement 2024

Cosmotel

COSMOTE eValue – ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕΓια την Cosmote e-Value προτεραιότητα είναι οι άνθρωποί της και γι’ αυτό το λόγο το Cosmotel διοργανώνεται για 7η συνεχή χρονιά! Το Cosmotel είναι ένα engagement πρόγραμμα που στοχεύει στη δημιουργία ισχυρότερων δεσμών ανάμεσα στους εργαζόμενους της Cosmote e-Value. Μέσω των δραστηριοτήτων, των εκδηλώσεων και των κοινωνικών μέσων δικτύωσης, προωθεί τη συνεργασία, την επικοινωνία και τη θετική εργασιακή εμπειρία. Οι στόχοι περιλαμβάνουν την ενίσχυση του engagement, την αίσθηση της ομαδικότητας, της συνεργασίας, την εμψύχωση των εργαζομένων. Επίσης ενισχύεται η εικόνα της εταιρείας ως ελκυστικού εργοδότη και της επικοινωνίας μεταξύ εργαζομένων και Διοίκησης.