Κρατήστε με ενήμερο για τα Internal Communication & Employee Engagement Awards 2025

Internal Communication & Employee Engagement 2024

COMPLIANCE AWARENESS CAMPAIGNS 2022/2023

Cosmote e-ValueΣτον Όμιλο ΟΤΕ, δεν εφησυχάζουμε. Τακτικά και ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν, δημιουργούμε καμπάνιες με περιεχόμενο που ενημερώνει, υπενθυμίζει, ευαισθητοποιεί τους εργαζόμενους, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι εντοπίζονται και αντιμετωπίζονται εγκαίρως θέματα που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία της εταιρείας ή αποτελούν πρόκληση για τη φήμη της. Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήσαμε το 2022-2023 δύο καμπάνιες: Για την Παγκόσμια Ημέρα κατά τις Διαφθοράς (09/12) και για την Παγκόσμια Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης κατά της Απάτης (13-19/11) με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων και της Ανώτερης Διοίκησης του Ομίλου ΟΤΕ, σε θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης.