Κρατήστε με ενήμερο για τα Internal Communication & Employee Engagement Awards 2025

Internal Communication & Employee Engagement 2024

BRINKS Global Engagement Survey

BRINK’SΓια πρώτη φορά τον 09/2023 η Εταιρεία θέλοντας να αφουγκραστεί την άποψη των ανθρώπων της και στοχεύοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού περιβάλλοντος, διεξήγαγε την Παγκόσμια Έρευνα Εργασιακού Κλίματος Εργαζομένων της BRINKS.

Οι διαφορετικές ειδικότητες, σε συνδυασμό με τη μεγάλη γεωγραφική διασπορά των εργαζομένων μας που απασχολούνται κυρίως σε εγκαταστάσεις πελατών, καθιστούν την επικοινωνία και το engagement των ανθρώπων μας μια πρόκληση.

Μέσα από εντατική επικοινωνία καταφέραμε να εξαλείψουμε όλα τα εμπόδια που αφορούσαν στην εμπιστευτικότητα και προσβασιμότητα στην έρευνα, λόγω της μεγάλης διασποράς των ανθρώπων μας.

Έτσι καταφέραμε να έχουμε ένα συνολικό ποσοστό συμμετοχής 74% ξεπερνώντας το παγκόσμιο benchmark που ήταν 70% σε έναν οργανισμό με πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ήταν μια ενέργεια που κινητοποίησε τελικά το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων μας οι οποίοι αντιλήφθηκαν ότι όλο αυτό θα αποτελούσε μια αρχή για την έναρξη μιας διαδικασίας υλοποίησης προτάσεων και δράσεων με στόχο τη βελτίωση του εργασιακού μας περιβάλλοντος