Κρατήστε με ενήμερο για τα Internal Communication & Employee Engagement Awards 2025

Internal Communication & Employee Engagement 2024

eMagazine “Lead the Change”- A Developmental Guide for Self Empowerment and Customer Excellence

COSMOTE eValue – ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕΗ Αλλαγή και η Αποτελεσματική Διαχείρισή της στο σημερινό ευμετάβλητο και ανταγωνιστικό περιβάλλον, αποτέλεσε το 2023 τον πυλώνα του καινοτόμου Internal eMagazine “Lead the Change”,στοχεύοντας στην ανάδειξη της Αλλαγής ως απαραίτητο στοιχείο εξέλιξης, ενισχύoντας τo Employee Engagement και το Customer Experience Excellence. Πρώτη φορά ένα eMagazine τολμά να «αγγίξει» την Αλλαγή και να αποκρυσταλλώσει την ουσία της μέσα από πρακτικές, τεχνικές και Insights, απόλυτα στοχευμένες στους ανθρώπους μας. Στην COSMOTE e-Value, αποδεικνύουμε έμπρακτα την δέσμευσή μας στην ενδυνάμωση των ανθρώπων μας, καινοτομώντας, με μια επιτυχημένη πρακτική επικοινωνίας σημαντικών μηνυμάτων Leadership & Change Management που προσδίδει αξία σε όλη την Εταιρία.