Κρατήστε με ενήμερο για τα Internal Communication & Employee Engagement Awards 2025

Internal Communication & Employee Engagement 2024

COSMOTE Technical Services Champions Weekend

COSMOTE Technical Services – ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕΗ COSMOTE Technical Services (CTS) σχεδίασε το Champions Weekend, ένα team building event, προκειμένου να επιβραβεύσει τους 70 τεχνικούς που ξεχώρισαν με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων απόδοσης, να παρακινήσει τους εργαζόμενους της και να ενισχύσει την δέσμευση τους απέναντι στην εταιρεία. Η θετική ανατροφοδότηση σε συνδυασμό με τα μετρήσιμα θετικά αποτελέσματα καθιέρωσαν το Champions Weekend ως τον ετήσιο θεσμό ατομικής αναγνώρισης που οι εργαζόμενοι περιμένουν με ανυπομονησία.