Κρατήστε με ενήμερο για τα Internal Communication & Employee Engagement Awards 2025

Internal Communication & Employee Engagement 2024

BRINKS is US – Πρόγραμμα Εκτίμησης και Αναγνώρισης Peer-to-Peer

BRINK’SΟι διαφορετικές ειδικότητες, σε συνδυασμό με τη μεγάλη γεωγραφική διασπορά των εργαζομένων μας που απασχολούνται κατά κύριο λόγο σε εγκαταστάσεις πελατών μας καθιστούν την επικοινωνία και το engagement των ανθρώπων μας μια πρόκληση.

Σκοπός μας ήταν να αυξήσουμε τη δέσμευση των ανθρώπων μας, δημιουργώντας ένα πρόγραμμα Αναγνώρισης και Εκτίμησης Peer to Peer με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

•Αναγνώριση της ατομικής επίτευξης και συνεισφοράς των ανθρώπων μας
•Αναγνώριση της απόδοσης που ξεχωρίζει – εκτός αρμοδιοτήτων/ ρόλου των ανθρώπων της BRINKS
•Role Modeling ξεχωριστών συμπεριφορών
•Προώθηση των υποδειγματικών συμπεριφορών και των ΑΞΙΩΝ της BRINKS
•Ευκαιρία σε κάθε έναν εργαζόμενο να αναγνωρίσει, να αναγνωριστεί και να επιβραβευθεί
•Προώθηση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας

Το πρόγραμμα στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία αφού μέσα σε 6 μήνες που υλοποιείται λάβαμε:

•920 ξεχωριστές συμπεριφορές αναγνωρίστηκαν
•460 συνάδελφοι επιβραβεύθηκαν για τουλάχιστον μια ξεχωριστή συμπεριφορά
•390 συνάδελφοι κατέθεσαν τουλάχιστον μια πρόταση για μία συμπεριφορά συναδέλφου τους που ξεχώρισαν