Κρατήστε με ενήμερο για τα Internal Communication & Employee Engagement Awards 2025

Let’s hear our Pulse – We are PeopleCert’s heart!

Peoplecert Global Υπηρεσιών ΑΕ

Η καινοτόμος καμπάνια του Ανθρώπινου Δυναμικού της PeopleCert, Pulse Survey, με σύνθημα “LET’S HEAR OUR PULSE, WE ARE PEOPLECERT’S HEART” ήταν μια πρωτοβουλία ενίσχυσης της εσωτερικής επικοινωνίας μεταξύ της εταιρείας και των 1000 εργαζομένων σε 40 διαφορετικές χώρες. Η διεξαγωγή της έρευνας PeopleCert Pulse ήταν μια στρατηγική κίνηση που δυνάμωσε την αίσθηση του «ανήκειν», όπως αντικατοπτρίζεται στο εντυπωσιακό συνολικό ποσοστό δέσμευσης 72% και στο 64% να εκφράζει ισχυρή δέσμευση για μακροχρόνια σταδιοδρομία εντός του οργανισμού. Το υψηλό ποσοστό συμμετοχής 76% επετεύχθη μέσω της καμπάνιας σε συνδυασμό με τον θεσμό των εκλεγμένων Pulse-Ambassadors. Η προσέγγιση περιελάμβανε 39 Pulse-Ambassadors από διαφορετικές περιοχές, οι οποίοι συμμετείχαν στον Σχεδιασμό του Πλάνου Δράσεων μέσα από δημιουργικά Workshops, με 90% ποσοστό ικανοποίησης. Συγκεκριμένα, ο CEO ενέκρινε 24 διακριτές ενέργειες που επηρέασαν επιτυχώς διάφορες αλλαγές Πολιτικών. Συνεχίζουμε με πάθος και αφοσίωση τη διαρκή βελτίωση της εμπειρίας των εργαζομένων μας, καλλιεργώντας κουλτούρα συνεχούς προόδου και εξέλιξης.