Κρατήστε με ενήμερο για τα Internal Communication & Employee Engagement Awards 2025

mynet.go. Όχι απλά ένα app. O κόσμος του Ομίλου ΟΤΕ on the go.

Cosmote e-Value

Στον Όμιλο ΟΤΕ, έχουμε στη διάθεσή μας όπου και αν βρισκόμαστε, 24/7, ένα εύχρηστο, άμεσο, καθημερινό εργαλείο δουλειάς κι ενημέρωσης, το mynet.go. Η εταιρική εφαρμογή mynet.go μας επιτρέπει να είμαστε συνδεδεμένοι μεταξύ μας και με την εταιρεία, να ολοκληρώνουμε εργασίες και να απολαμβάνουμε ψηφιακές υπηρεσίες υποστήριξης της δουλειάς μας -και όχι μόνο-, ακόμη κι όταν είμαστε on the go, κι όλα αυτά μέσα από ένα εύχρηστο, μοντέρνο, φιλικό περιβάλλον. Γι’ αυτό και φιλοξενείται στις συσκευές κινητής περισσοτέρων από 5.500 εργαζομένων του Ομίλου.