Κρατήστε με ενήμερο για τα Internal Communication & Employee Engagement Awards 2025

Eurobank “THE INTERVIEW” | Σκεφτόμαστε Πρωτοποριακά. Δουλεύουμε Διαφορετικά.

Eurobank

Η Eurobank δημιουργήθηκε πριν από 30 χρόνια για να είναι η τράπεζα των πρωτοπόρων. Στο επίκεντρο οι εργαζόμενοι που υλοποιούν καθημερινά το όραμά της. Καθώς ο τρόπος εργασίας είναι καθοριστικός για την επιτυχία του οργανισμού, η Eurobank σχεδίασε μια νέα εργασιακή κουλτούρα που βασίζεται σε 12 πρακτικές.
Για να απευθυνθεί με τρόπο άμεσο και αποτελεσματικό σε ένα εσωτερικό κοινό 7.000 εργαζομένων, με στόχο να υιοθετήσουν την κουλτούρα της αλλαγής, δημιούργησε μια εσωτερική καμπάνια επικοινωνίας με δυναμική εξωτερικής επικοινωνίας, χιούμορ και ένα ανατρεπτικό concept, που έφερε πρωτοφανή ανταπόκριση και οδήγησε αποτελεσματικά στην καθολική υιοθέτηση των 12 νέων πρακτικών.

COMPLIANCE AWARENESS CAMPAIGNS 2022/2023

Cosmote e-Value

Στον Όμιλο ΟΤΕ, δεν εφησυχάζουμε. Τακτικά και ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν, δημιουργούμε καμπάνιες με περιεχόμενο που ενημερώνει, υπενθυμίζει, ευαισθητοποιεί τους εργαζόμενους, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι εντοπίζονται και αντιμετωπίζονται εγκαίρως θέματα που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία της εταιρείας ή αποτελούν πρόκληση για τη φήμη της. Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήσαμε το 2022-2023 δύο καμπάνιες: Για την Παγκόσμια Ημέρα κατά τις Διαφθοράς (09/12) και για την Παγκόσμια Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης κατά της Απάτης (13-19/11) με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων και της Ανώτερης Διοίκησης του Ομίλου ΟΤΕ, σε θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

“Μίλα μου για Eurobank”

Eurobank

DNA της Eurobank είναι η πρωτοπορία. Κίνητρο και στόχος της Τράπεζας είναι να ξανασχεδιάζει τις εργασίες της για να προσφέρει συνεχώς καλύτερες, φιλικότερες τραπεζικές σχέσεις. Η ομάδα του Retail Banking αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής για τη δημιουργία αυτών των σχέσεων, συνεπώς ο ρόλος της στην επιτυχημένη λειτουργία της Τράπεζας είναι εξαιρετικά σημαντικός. Αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εργαζόμενοι αυτής της ομάδας, η Eurobank δημιούργησε μια χιουμοριστική αλλά στοχευμένη καμπάνια εσωτερικής επικοινωνίας, με στόχο να επιβραβεύσει αυτό το κοινό και να το παροτρύνει να συνεχίσει να διατηρεί τα υψηλά standards εξυπηρέτησης που έχει θέσει η Τράπεζα.