Κρατήστε με ενήμερο για τα Internal Communication & Employee Engagement Awards 2025

Eurobank: Σκεφτόμαστε Πρωτοποριακά. Δουλεύουμε Διαφορετικά.

Eurobank

Η Eurobank δημιουργήθηκε πριν από 30 χρόνια με σκοπό να είναι η τράπεζα των πρωτοπόρων. Σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει ο τρόπος εργασίας είναι καθοριστικός για την επιτυχία του οργανισμού. Έτσι, η Eurobank σχεδίασε μια στρατηγική υιοθέτησης νέας κουλτούρας που βασίζεται σε 12 πρακτικές και ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας νέας εποχής.Για να απευθυνθεί με τρόπο άμεσο και αποτελεσματικό σε όλους της ανθρώπους της, η Eurobank δημιούργησε μια εσωτερική καμπάνια επικοινωνίας με δυναμική εξωτερικής επικοινωνίας, χιούμορ και έναν ανατρεπτικό concept, που έφερε πρωτοφανή ανταπόκριση, έγραψε ιστορία στους ανθρώπους της και οδήγησε αποτελεσματικά στην καθολική υιοθέτηση των 12 νέων πρακτικών.

Δημιουργούμε αξία για τους ανθρώπους μας – Everything starts with U»

doValue Greece

Στη doValue πιστεύουμε ότι το σημαντικότερο κεφάλαιό μας είναι οι άνθρωποί μας.
Η εργασιακή δέσμευση και ικανοποίηση αποτελεί κομμάτι της στρατηγικής μας. Όλα ξεκινούν από τον εργαζόμενο για τον εργαζόμενο. Οι έρευνες ικανοποίησης, αποτελούν οδηγό για το Πλάνο Δράσης που περιλαμβάνει 5 πυλώνες:

1. Επαγγελματική Ανάπτυξη
2. Αναγνώριση και Επιβράβευση
3. Αμοιβές και Παροχές
4. Άμεση Επικοινωνία
5. Well Being

H εμπειρία κάθε εργαζόμενου θέλουμε να είναι μοναδική. Γι’ αυτό σχεδιάζουμε με τους ανθρώπους μας στο επίκεντρο!